[sigplus] Critical error: Image gallery folder werf/geschiedenis/2011-2020 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Linssen Yachts – sedan 1949...

Linssen Yachts founder - Jac. Linssen sr

Linssen Yachts BV är ett familjeföretag med lång historia. Jac. Linssen startade företaget en aprildag 1949, för att i liten skala utföra träarbeten och reparera fartyg. Under åren som gick fortsatte företaget att utvecklas och blev så småningom en viktig spelare på den internationella marknaden för tillverkning stålyachter.

Jac. Linssen - grundaren av Linssen Yachts 1949

Här följer en bildkavalkad ur Linssens historia


From 1949 - 1970

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1949-1970{/gallery}


From 1971 - 1990

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1971-1990{/gallery}


From 1991 - 2000

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1991-2000{/gallery}


From 2001 - 2010

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/2001-2010{/gallery}


From 2011 - present

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/2011-2020{/gallery}

 

[sigplus] Critical error: Image gallery folder werf/geschiedenis/2011-2020 is expected to be a path relative to the image base folder specified in the back-end.

Linssen Yachts – sedan 1949...

Linssen Yachts founder - Jac. Linssen sr

Linssen Yachts BV är ett familjeföretag med lång historia. Jac. Linssen startade företaget en aprildag 1949, för att i liten skala utföra träarbeten och reparera fartyg. Under åren som gick fortsatte företaget att utvecklas och blev så småningom en viktig spelare på den internationella marknaden för tillverkning stålyachter.

Jac. Linssen - grundaren av Linssen Yachts 1949

Här följer en bildkavalkad ur Linssens historia


From 1949 - 1970

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1949-1970{/gallery}


From 1971 - 1990

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1971-1990{/gallery}


From 1991 - 2000

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/1991-2000{/gallery}


From 2001 - 2010

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/2001-2010{/gallery}


From 2011 - present

{gallery count=20 layout=flow}werf/geschiedenis/2011-2020{/gallery}

 

En av de äldsta yachtbyggarna

Linssen Yachts är en av de äldsta yachtbyggarna i Nederländerna. Verksamheten startades 1949 av Jac. Linssen Sr. i Maasbracht, vilken är en liten dynamisk hamnstad vid floden Meuse i Limburg. Floden vindlar sig fram i en dal mellan Belgien och Tyskland. Vid den tiden växte Maasbracht snabbt som en viktig hamn för transporter inom Västeuropa. Efter krigsslutet fanns i Maasbracht över tvåhundra svårt skadade lastfartyg som behövde repareras. Det skapade utmärkta förutsättningar för tillkomsten av lokala varv och reparationsverkstäder. Unga entreprenörer såg möjligheter överallt. Bygg och investera för framtiden var deras motto!

Träbearbetning

En av dessa entreprenörer var Jac. Linssen. Han började som skeppsbyggare på ett litet lokalt varv. Den unge hantverkaren koncentrerade sig inledningsvis på maskinell bearbetning av trä. Han blev snart känd för sina helt prefabricerade och monteringsklara styrplatser i massiv teak för pråmar och teakdörrar för bostadshus. Hans skeppsrattar vilka tillverkades av hårda tropiska träslag och inpassade med en patenterad axelkonstruktion, började snart användas av många varv i Europa.

Metallbearbetning

Varvets ökande omsättning krävde nu en verkstad för metallbearbetning så att större fartygsreparationer kunde göras på plats. Små roddbåtar, arbetsbåtar och små flatbottnade båtar för kanaler och insjöar, alla tillverkade i stål och vilka inom muddringsindustrin kallas för "vletten” byggdes i metallbearbetningsverkstaden enligt Linssen Seniors egen design. 

Det uppenbara nästa steg var att börja tillverka mer påkostade yachter. De tåliga ”vlet”-båtarna var en utmärkt grund för detta ändamål. Efter utvecklingsarbete, konstruktion av en vacker stilenlig överbyggnad och en finish som för den tiden var lyxig, påbörjades byggande av yachter på “Scheepswerf en Houtindustrie St. Jozef Jac. Linssen”.

Professionellt yachtbyggande

Jos Linssen tog över verksamheten på 1970-talet. Han fokuserade på utveckling av professionell produktion av stålmotoryachter, och döpte om företaget till Linssen Yachts B.V. Namnet hade en bättre internationell klang och passade bättre för den ökande exporten. Under åren som följde började också bröderna Harry, Jan och Peter i familjeföretaget. Linssenbröderna och deras barn Yvonne och Jac är nu medlemmar i ett starkt team där varje teammedlem har sina särskilda uppgifter och ansvarsområde.

Sturdy

I mitten av 1970-talet introducerade Jos Linssen en ny generation ”vletten”, den första serien av Sturdy-modellerna. De var ”vier nieuwe St. Jozef vletten”. Med denna modellserie startade han en trend i 8-15-meterssegmentet i den nederländska yachtbyggarindustrin som fortfarande märks över trettio år senare. ”St. Jozef vletten” lade grunden för de nu legendariska Linssen Classic Sturdy – serien. Utöver de klassiska “vlet”-modellerna, utvecklade och byggde Jos Linssen de för många välbekanta Linssen SL och på 1980-talet Linssen SE och SX. Under 1995 utvecklades tillsammans med Dick Lefeber (som gick bort år 2000), Dutch Sturdy®, en mycket framgångsrik modellserie som tillverkades fram till år 2005. Parallellt med Dutch Sturdy lanserades Grand Sturdy® - serien i det större 15-meterssegmentet. Linssen Yachts kontrakterade Willem de Vries Lentsch för att konstruera Grand Sturdy. Willem de Vries Lentsch och Anne Elsinga ritade Grand Sturdy 500 Variotop® och Grand Sturdy® 460. Efter bara några år hade Grand Sturdy blivit ett välkänt varumärke i stora delar av Europa.

Utvecklingen av denna framgångsrika serie fortsatte i oförminskad takt. Med nästan outtömlig energi arbetade Anne Elsinga och Linssens utvecklingsteam på fortsatt utveckling av Grand Sturdy-serien. Många nya versioner och modeller baserade på den karakteristiska designen lanserades under åren som följde.

Vision och strategi

För ett antal år sedan gjorde Linssen Yachts några avgörande strategiska val. Omfattande marknadsanalyser och demografiska studier visade på trender vilka ledde till viktig insikt för varvet. En långtidsplan skissades baserad på ett antal ingångsdata. Linssen Yachts är en trendsättare och inte en följare och valde därför ett nytt grepp. Varvet kunde se hur större och större fartyg byggdes och att många varv inte längre fokuserade på mindre fartyg. När allt kom omkring så verkade det "omöjligt att i det nuvarande klimatet på ett lönsamt sätt tillverka mindre yachter". Valet verkade att antingen bygga mer eller mindre kundanpassade yachter på över 18 meters längd, eller att flytta produktionen till ett land med lägre löner. Men Linssen Yachts var övertygade att det senare bara var att skjuta problemet framför sig. Att flytta mogen teknologi till ett låglöneland - med alla logistiknackdelar som detta skulle medföra - bara för att på rätt kort tid se lönerna öka till västeuropeiska nivåer, föreföll knappast vara ett strategiskt beslut. Linssen Yachts såg på utvecklingen i yachtbyggarmarknaden från en helt annan vinkel. Serieproduktion, processteknologi, skalfördelar, logistik och teknologi var väsentligt mycket viktigare. Introduktionen av Linssens "9"-serie på Linssen Yachts Boat Show 2004 väckte stor uppmärksamhet inom hela stålbåtsindustrin. Man kan nu med fog säga att Linssen medförde en omvälvning i sitt produktsegment. Linssen har en imponerande marknadsandel!

Baserat på en långsiktig strategi för kontinuitet, produkt- och processutveckling , optimala produktmarknadskombinationer , marknadsföring och distribution är termer som har blivit en naturlig del på alla nivåer i organisationen.

Viktiga delar av och investeringar i samband med den långsiktiga planen har nu uppnåtts eller håller på att avslutas. Till exempel investerar Linssen Yachts B.V. i högkvalitativa maskiner och CNC-produktionsteknik.

Främst på grund av "Classic", "Dutch" och "Grand Sturdy" serierna, blev Linssen känd som en yachtbyggare med sofistikerade, bekväma och tillförlitliga båtar med en helt unik och igenkännbar stil. Inga onödiga jippon, ingen kitsch, inga krusiduller, bara ärligt båtbyggeri som erbjuder funktionella tekniska lösningar, baserade på nästan sextio år av kunskap, erfarenhet och yrkesskicklighet.

Det är ingen tillfällighet att begagnade Linssen Yachts i hög grad behåller sitt värde när de säljs vidare. Detta anmärkningsvärda faktum har bidragit till det anseende som Linssen Yachts har fått i branschen - pålitliga motoryachter med relativt låga underhållskostnader och ett anmärkningsvärt högt andrahandsvärde resulterar i en mycket låg "total ägandekostnad".

Det säger sig självt att den grundläggande designen och övergripande kvaliteten på produkten spelar en viktig roll i att bygga ett företags rykte. Båtarnas förmåga att behålla sitt värde är en logisk följd av denna filosofi.

Värde

Design, smidig hantering, komfort, hållbar, tidlös, underhåll, universell, finish, tillförlitlighet, värde, service, image, och så vidare. Det är vackra ord. Ord som trots var och en har en specifik betydelse, bara kan beskriva en aspekt av en komplex juvel. Emellertid är det fasetterna tillsammans som ger juvelen dess unika briljans, enastående skönhet och särskilda värde.

Materiellt eller emotionellt värde? De går hand i hand, precis som vid köp av en motoryacht. När allt kommer omkring är det en investering oavsett hur man ser på det, en investering med en utdelning i skön upplevelse och ett utmärkt restvärde ...