Linssens stålbyggande. Toppkvalitet börjar med fundamenta.

Linssen Yachts har emellertid allid sett på detta på ett professionellt sätt och till och med tagit det som en komplimang - faktum är att "imitation är den ärligaste formen av smicker"! Hur det än ligger till med den saken så är  linssenägarna garanterade att tillbringa sin fritid ombord på originalet. Och det är en bra känsla...

När vi pratar kvalitet så är skrovkonstruktionen en avgörande faktor. Under årens lopp har Linssen samlat en mängd kunskap och erfarenhet inom detta område. På Linssen Yachts är därför skrovkonstruktion en ytterst professionell process. I designstadiet ser konstruktören inte bara på det estetiska utan också från början konstruktionsprocessen och vad som är och inte är tekniskt möjligt. Ingenjörsarbetet som sedan följer där konstruktion, teknik och design understöds av särskilda datorprogram. Alla detaljer är helt definerade digitalt innan data sänds till skrovkonstruktionsavdelningen. Där skärs alla delar ut med hög precision med CNC-styrda skärmaskiner och kodmärks.

Konstruktionen kännetecknas av en balanserad kombination av längsgående och tvärgående förstärkningar på botten (ramar, skott och spant) vilka - tack vare CAD/CAM och CNC-styrd plasmaskärning - överlappar varandra på skärningspunkterna (på engelska känt som "notching"). Det gör konstruktionen riktig stabil -  "sturdy" - och lätt att behandla med lack. Den har också bra antikorrosiva egenskaper.

Motorbädden är en förlängning av de längsgående sättstegen som löper från bog till akter. Dessa steg korsas av två ramar positionerade tvärsöver sida till sida och de fyra fästpunkterna för motorn/motorerna läggs precis på dessa fyra korspunkter (Linssen Dual Cross engine bed). Det ger förutsättningen för de för Grand Stury karakteristiska låga vibrations- och ljudegenskaperna.

I ett linssenskrov böjs ofta metalldelar med olika radie istället för att svetsa samman mindre bitar. Varje bockad stålbit är en svetsfog mindre vilket resulterar i ett bättre skrov, mindre spackling, en slätare yta och därför en ännu bättre finish.

Linssens skrovkonstruktion är utvecklad internt av Linssen Yachts och baseras på Linssen FBFS-system (fixerad botten flexibla sidor). I princip innebär det bottnen byggs runt motorbädden och kölen. Själva skalet förstärks av en kombination av längs- och tvärgående spant så att skrovet behåller sin exakta form under bygget och ett minimum av spackling behövs innan lackning.

Alla durkbalkar består av kvadratiska och rektangulära ihåliga stålsektioner. Det ger stora fördelar genom maximal stabilitet och hela den bärande konstruktionen är självbärande vilket betyder att inga stag behövs mot botten och därför inga vibrationer överförs från botten till durken. I de flesta andra stålbåtar är denna typ av stag nödvändiga.

Dessutom har konstruktionen som helhet en viss flexibitet som också sänker ljudnivån. Stålrörskonstruktionen har inga svåråtkomliga punkter som behöver målas (vilket skulle t.ex. vara fallet med vinkelsektioner) och vilka skulle kunna korrodera. Konstruktionen har valts så att Linssen "Floor integrated system" kan användas på den.

För designen och konstruktionen av överbyggnaden är särskild uppmärksamhet lagd på att den ska vara lätt att lacka och därför lätt att underhålla. Särskild hänsyn ges till val av material, avvattning, rundade hörn och placering av olika komponenter.

Vindrutans infästning i överbyggnaden är av rostfritt stål men blästras och lackas som resten för optimalt skydd. Även badplattformen är helt tillverkad i rostfritt stål. Typiska exempel på dold linssenkvalitet.