Linssen Yachts har ett team av motiverade och kvalificerade experter vilka arbetar vid sina ritbord och datorskärmar. Deras kunskap om alla aspekter om båtliv och på komplexiteten i att bygga yachter är en viktig faktor bakom framgångarna för varumärket Linssen.

För att stärka sin position på marknaden strävar Linssen Yachts efter en tydlig struktur inom företaget. Detta kräver fokus och energi. Det är bara på detta sätt som båtarna kommer fortsätta att behålla den kvalitet som marknaden sedan länge är van vid.

Konstruktionsteamet assisteras av externa designers vilka - förutom att komma med kreativa idéer - talar och förstår varvets språk. Det ger dem möjlighet att utveckla kreativa koncept inom de ramar som Linssen sätter. När ni besöker varvet, ta er då tid att fullt uppskatta den enastående kvaliteten. Varvet lägger stor vikt på att låta intresserade besökare förstå vår filosofi, värdeskapandet hos Linssenprodukterna och andan i linssenorganisationen.