När så skrovet är färdigbyggt så ska det göras helt rent genom sandblästring. Detta är den enda korrekta metoden att få ett fullständigt rent, fettfritt och "orört" skrov. Alla ytor blästras innan det första lacklagret läggs på. Det är viktigt eftersom detta första lager är basen för de kommande lacklagren.

Omedelbart efter blästring lägger man på en primer vilket är första steget i Linssens konserveringssystem.

En unik egenskap hos Linssen är att skroven under hela konserveringsprocessen, 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan hålls något varmare än omgivningen för att förhindra kondens.

När lack appliceras på ett skrov som är kallare än den omgivande luften kommer den oundvikliga kondensationen med stor sannolikhet skapa problem.