Namnet Linssen®, Grand Sturdy®, Classic Sturdy®, The New Classic Sturdy®, Linssen Range Cruiser®, Variotop®, 9-series®, Floor Integrated System®, Hard Chine Prestressed Hull®, Linssen Boating Holidays®, We take your pleasure serioulsy®, Floating Panel System®, Saloon Cockpit Fusion®, Life Utility Yachts®, Linssen Factory Experience® and It's me! Your new Linssen!® är alla registrerade och copyrightskyddade varumärken.

Alla våra erbjudanden är utan förpliktelser. Produkterbjudanden kan bli föremål för ändringar i priser och produkter, förändringar i interiöra och exteriöra ritningar, listor över utrustning och grundläggande information, liksom eventuella fel i texten. Illustrationer, färger, beskrivningar och information i samband med utmärkande egenskaper, etc. ges endast som approximation och är inte bindande.

Priserna på alla modeller i Linssen Grand Sturdy serien är inklusive en treårig Linssen Yachts garantiplan och ett komplett leveranspaket. Detta paket består av full(a) bränsletank(ar), idriftsättning, testning och inställning av inbyggda tillbehör och navigationsutrustning , ett helt genomarbetat testprogram, grundlig teknisk undervisning och provkörning på vattnen nära Maasbracht under överlämningen på varvet, en uppsättning av fartygshandlingar (inklusive en omfattande instruktionsbok, systembeskrivning och elektriska diagram), en uppsättning reservdelar, bättringsfärg (lackstift), toalettankvätska och reservglödlampor. Ni kan få fullständig information om alla Linssen båtar från vår varvet eller er Linssen Yachts återförsäljare.

Bilderna i denna broschyr visar extrautrustade versioner som inte ingår i vårt standardsortiment. För ytterligare information, vänligen kontakta varvet eller er Linssen Yachts återförsäljare.

All information i denna katalog skyddas av upphovsrätt. Under inga omständigheter har ni rätt att reproducera, ändra eller offentliggöra hela eller delar av information, text, bilder, etc. i katalogen eller sända dem för publicering utan föregående skriftligt tillstånd från Linssen Yachts.

Största möjliga omsorg har tagits i design och produktion av denna katalog. Men vi kan inte lämna några garantier för att den innehåller fullständig och riktig information. Framför allt vill vi framhålla att varje Linssen-yacht är en unik produkt och att individuella variationer kan förekomma från standard och genomsnittliga mått i form av utrustning, layout och komposition.

Produktion, bilder och innehåll: © Linssen Yachts B.V.

Fotografi:

Translation: Balance, Maastricht/Amsterdam, www.balance2.nl

© Linssen Yachts BV®, Maasbracht

SE&O