Menu

Underhåll och regelbunden service är viktig för att din motoryacht ska behålla sitt värde. Det mesta underhållet kan du normalt göra själv i hemmahamnen eller på någon av Linssens utsedda serviceplatser.

Men ibland behövs en större insats. Kanske vill du installera nya funktioner som en akterpropeller eller ett stabiliseringssystem. Kanske behöver du ytterligare utrustning i maskinrummet som en inverter eller generator eller behöver du uppdatera navigationsinstrumenten till senaste modell.

Trots att Linssens yachter har en tidlös kvalitet, har kanske ditt fartyg efter en 10 – 15 år av angenämt sjöliv blivit något föråldrat vad gäller inredning och elektronik ombord. Även i detta fall hjälper Linssen Service gärna till att fräscha upp inredningen eller byta ut gammal utrustning.

Vi önskar förstås att det aldrig händer, men skulle du råka ut för en skada så vill både du och ditt försäkringsbolag att skadan repareras så den inte syns. Våra experter kan i detalj bedöma skadans omfattning och föreslå åtgärder så att senare eventuella följdverkningar av skadan undviks och ditt fartyg behåller sitt fulla värde.


Skrov

  • Kollisionsskada
  • Akter och/eller stävpropellrar
  • Gångstabilisering

Målning

  • Målning av skrov och/eller överbyggnad
  • Under vattenlinjen (reparation, skyddsfärg mot beväxning)

Teknologi/Maskinrum

  • Extrautrustning
  • Byta ut gammal utrustning

Arbete med trä

  • Interiörlagning
  • Justeringsarbete på insidan (skåp, styrplats, sängar, mm)

Some examples:

Subsequent fitting

Linssen Yachts service - hekschroefinbouw

Refit

Linssen Yachts Service - complete refit
Linssen Yachts Service - complete refit

Refit

Linssen Yachts Service - complete refit
Linssen Yachts Service - complete refit
Professional subsequent fitting of stern thruster integrated into the hull.
A Linssen 32 SL dating from 1986, provided with a new coating and a full interior restyling.
The entire interior of this Linssen 442 SX dating from 1992 has been renewed. The panelling has been recoated, the soft furnishings and the carpet have been replaced, and the electronics on board have been updated, where necessary.
An investment that gives a yacht a new lease of life.

ALLT SERVICEARBETE UTFÖRS AV SAMMA MÄNNISKOR SOM LADE SIN ENERGI OCH HANTVERKSSKICKLIGHET PÅ ATT BYGGA DIN BÅT.

OAVSETT VILKEN TYP AV REPARATION, TILLVAL ELLER UPPRUSTNING SOM UTFÖRS SÅ KOMMER DEN HA SAMMA KVALITET SOM ORGINALUTFÖRANDET OCH REPARATIONEN FÖRBLI OSYNLIG.

Vill ni ha mer information om Linssens serviceprogram? I så kontakta Linssen Yacht Service på: service@linssenyachts.com

Latest News

Quotes

"Dank ihrer klaren Linien und stimmigen Proportionen wirkt die 500 wie aus einem Guss".

Skipper Juni 2019 - JPeter Marienfeld über Grand Sturdy 500 AC Variotop

Newsletter signup

ATTENTION

Due to carnival we are closed on Saturday 22, Monday 24 and Tuesday 25 February

Visit our merchandise webshop

Go to top